Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. augusta 2003

Nech je velebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť. Nepohŕdajme inými. Pán Ježiš zahanbil Židov, keď vyhlásil, že u nikoho nenašiel v Izraeli takej viery, ako u stotníka v Kafarnaume. V mnohých oblastiach bol tento stotník príkladom: napr. jeho láska k sluhovi (ako vojakovi mu mohlo byť jedno, či jeho sluha trpí), jeho pokora (on, Riman – prosí Žida o pomoc), vedomie jeho nehodnosti (Pane, nie som hoden...), chápanie Božej moci a autority. Pre Židov muselo byť pokorujúce počuť slová o mnohých od východu a západu, ktorí namiesto nich budú v kráľovstve nebeskom. – – Možno aj v mojom okolí sú ľudia, ktorými pohŕdam, no predsa ich spôsobom života ma v mnohom zahanbujú a mám sa čo od nich učiť. Nie pôvod človeka, postavenie, či dokonca cirkevná príslušnosť je dôležitá – ale moje srdce, môj život. Stotník nehovoril o láske k blížnym – on tak žil. On nehovoril o pokání – on pokáním žil. Nestačia iba dobré dogmy, znalosť Písma, vystatovať sa, v čom je naše učenie lepšie, dokonalejšie... My potrebujeme pravdu Božieho slova žiť. Možno práve môj sused, ktorý nevie toľko ako ja, nechodí do kostola tak často ako ja..., možno práve on ma svojím spôsobom života “predbieha”, či zahanbuje.