Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. augusta 2003

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Žiadna povrchnosť, polovičatosť. Ježišov misijný príkaz znie: “Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...” (Matúš 28,19). Každý je povolaný stať sa Jeho učeníkom. Prečo teda Ježiš zavracia človeka s takým úžasným vyznaním, že pôjde s Ním, kamkoľvek by šiel? Dá sa vari krajšie vyjadriť oddanosť Ježišovi? Či podobné slová a vyznania nenachádzame napr. v našich piesňach? – – Ježiš videl “hĺbku” slov onoho zákonníka, a preto mu tak odpovedal. Nestačí iba vzplanúť, jednorázovo sa rozhodnúť pre Krista. Nasledovať Krista, to sa týka každého dňa, každej oblasti môjho života. To je každodenný zápas, zapieranie svojho vlastného “ja”, to je aj utrpenie pre Jeho meno, nepochopenie od ostatných, možno nepochopenie od vlastných domácich, možno aj strata strechy nad hlavou. Niekedy si nevšímame Ježišove predpovede učeníkom o súženiach, ktoré ich majú stihnúť rovnako, ako stihli Jeho. Aj to znamená byť Jeho učeníkom. Ani pohreb môjho otca, väzenie, ani svadba, tragická či radostná udalosť nie je prekážkou byť Jeho nasledovníkom. Vždy a všade som Jeho učeník, Jeho reprezentant. Vždy a všade mám odrážať Jeho charakter, žiť podľa Ním stanovených priorít. To je Jeho vôľa – tam, kde sa nachádzame, ako by tam bol On sám.