Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. augusta 2003

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies a požehnaj svoj ľud, Izrael. Hľadaj pomoc vždy u Pána. Učeníci každým dňom objavovali, čo všetko dokáže ich Majster. V búrke na mori sa správali, akoby táto oblasť nepatrila pod Jeho moc. My poznáme Ježišovo vyhlásenie pred vstúpením: “Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi” (Matúš 28,18) a predsa sme rovnako nechápaví ako učeníci. Očakávame Jeho pomoc iba v takých situáciách, v ktorých sme ju už zažili. Možno je pre nás prirodzené prosiť Pána za uzdravenie pre seba či niekoho iného, za múdrosť v škole. No na druhej strane zápasíme a vzdycháme, vlastnými silami sa boríme s niečím a ani nám nenapadne žiadať o pomoc nášho Pána. Spomínam si na situáciu spred mnohých rokov, keď sme sa s otcom vyše hodiny trápili a nedokázali sme zhodiť pneumatiku z disku auta. Napriek tomu, že otec bol zručný, nedokázal s tým pohnúť. Keď si otec šiel oddýchnuť, mne napadlo poprosiť Boha o múdrosť a pomoc, ako na to. Na prvý či druhý môj pokus bola pneumatika zrazu dole. Otec nechcel veriť vlastným očiam. Náš Boh je Bohom nad všetkým. On všetkému rozumie, všetko má pod kontrolou. Prečo by sme vždy nemali hľadať pomoc u Neho?