Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. augusta 2003

Veľa divov si vykonal, Hospodine, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Ježiš oslobodzuje od posadnutosti. Na začiatku dnešného príbehu sú priam diví ľudia. Posadnutí. Neschopní zdravého zmýšľania a samozrejme ani konania. Nevedia inak. Ich myseľ je úplne ovládnutá zlými duchmi. Ľudia sa ich boja a vyhýbajú sa im. Ježišovi sa stačilo iba priblížiť a všetko sa zmenilo. Stačí Ježišova blízkosť a veci sa môžu zmeniť. Posadnutosť v pravom slova zmysle je zriedkavá, predsa je veľa ľudí, ktorí sú neschopní zdravého zmýšľania a majú zatemnenú myseľ a to z rôznych dôvodov. Ubližujú iným, vyvolávajú strach. Sú hrubí a odmietaví. Mnohokrát sa takíto ľudia vyslovene boja stretnutia so svätými vecami. Obchádzajú kostol a božích služobníkov zďaleka. Bránia sa vždy útokom: na cirkev, na jej predstaviteľov. Nie je to však ich pravé cítenie a túžba. Tie sú zatlačené hlboko do vnútra. Možno práve tými zlými duchmi. Takých ľudí sa aj my “bojíme”. Evanjelium sa lepšie zvestuje ľuďom sediacim ticho v kostole. Pán Ježiš však neuhol z cesty tým dvom zúrivcom. A zmenili sa. Neuhýbajme z cesty takýmto duchovne zúrivým ľuďom. Potrebujú stretnúť Pána Ježiša. Postavme im Ho s láskou do cesty.