Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. augusta 2003

Každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti udelil. Ježiš oslobodzuje od duchovného a telesného ochrnutia. Ak je človek postihnutý ochrnutím tela, tak nemôže chodiť, v horšom prípade sa nemôže vôbec hýbať. Potrebuje láskavú starostlivosť lekárov alebo blížnych. Duchovné ochrnutie znemožňuje pohyb smerom k Bohu, a tak vlastne všetku komunikáciu s Ním. Duchovne ochrnutý sa nevie modliť, nevie počúvať Božie Slovo, nevie pristupovať k stolu Pána. Nevie a ani nechce. Z pohľadu večnosti je duchovné ochrnutie horšie. Telesné sa týka iba toho života, ale duchovné ohrozuje večný život. Aj keď to bude znieť tvrdo, ale predsa je to tak: na tento svet sa rodíme všetci duchovne ochrnutí. Neschopní a neochotní žiť v pokoji a dobrom vzťahu s Bohom. Potrebujeme ľudí, ktorí nás zanesú k Pánovi Ježišovi. Tak, ako to urobili ľudia v prečítanom evanjeliu. Ochrnutý spoznal uzdravenie tela i ducha. Ďakujme za ľudí, ktorí nás s vierou priviedli k Pánovi. Prinášajme aj my všetkých našich duchovne i telesne chorých k Nemu s vierou a očakávaním. On dá lepšie a viac, ako si vieme predstaviť.