Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. augusta 2003

Počet rokov našich býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len lopota a strasť. Ježiš oslobodzuje od duchovného formalizmu. V čom je naša identita? Jánovi učeníci a farizeji ju nachádzali v istých náboženských úkonoch. Napríklad v pôste. Kresťanstvo nie je súbor predpisov. Mnohí veľkí teológovia ho dokonca ani nepokladajú za náboženstvo v tom pravom slova zmysle. Spása a požehnanie nám nie sú dávané ako odmena a dôsledok dodržania niektorých pravidiel a pôstov. Kristus nevylučuje pravidlá, ale najdôležitejšie je živé spoločenstvo a neprestávajúci rozhovor s Ním v Jeho Svätom Duchu. Jeho Duch nás môže viesť aj veľmi divnými cestami, ktoré nemusia vôbec korešpondovať s presne stanovenými náboženskými predpismi. Ježiš nás chce vyviesť zo zajatia náboženského formalizmu. Túto starú nádobu treba zahodiť. Ježišov duch sa do nej nevmestí. Prijmime od neho novú nádobu a nové rúcho. Nebojme sa!