Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. augusta 2003

Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou. Ježiš oslobodzuje od nezodpovednosti. Zodpovednosť je schopnosť niesť následky svojho konania. Nezodpovedný človek sa skrýva, ak má niesť negatívny postih za čosi, čo urobil zle. V zodpovednosti teda hrá rozhodujúcu rolu pohľad na následky. Aké následky malo konanie prvého a druhého sluhu z evanjelia? Vnímali preukázanú dôveru svojho pána. Svojou šikovnosťou rozmnožili pánov majetok. Zainteresovali svoje vlohy a schopnosti do nakladania s talentami a pán ich za to odmenil. Posledný sluha sa nestotožnil s úlohou, ktorú mu dal jeho pán a stal sa iba neosobným opatrovateľom zvereného majetku. Nevniesol svoj záujem do majetku, nepozeral sa na následky, čo by mohol zmeniť k lepšiemu a zveľadiť. Bol iba jalovým dodržiavateľom príkazov bez vlastnej fantázie. Pán ho za to potrestal. – – Boh nám dal zodpovednosť pri správe jeho ľudu a ohlasovaní Božieho slova. Aj my sami podľa svojich darov a možností máme vnášať dobré veci, ktoré slúžia na budovanie Božieho majetku. Zodpovedný kresťan prijíma túto úlohu za svoju a nebojí sa experimentovať, skúšať mnohé možnosti, nedá sa znechutiť neúspechom. Nezodpovedný kresťan iba stráži to, čo mu bolo odovzdané a bojí sa vložiť svoj pohľad, názor, bojí sa mať svoju vlastnú víziu zveľaďovania toho, čo mu dal Boh. Bože, osloboď nás od jalovej a slepej zodpovednosti a obdaruj nás zodpovednosťou plnou odvahy a vízie.