Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. augusta 2003

Nepohŕdaj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví Jeho trestanie. Čakajme prekážky. Prekvapenia delíme do dvoch kategórií. Keď nás niekto príjemne prekvapí, niekto, od koho by sme to vôbec nečakali, celý deň nám nič nechýba a našou radosťou nakazíme celé okolie. Nepríjemné prekvapenie nám zasa dokáže zobrať vietor z plachiet aj na niekoľko dní a veľakrát nepomôžu ani dodatočné vysvetlenia a ospravedlnenia. Aj keď tieto nepríjemné prekvapenia nemôžeme úplne vylúčiť zo svojho života, môžeme sa na ne pripraviť, a tým eliminovať ich prekvapivý účinok. Podobne nás aj Kristus učí, aby sme sa pripravili na prekážky a ťažkosti, ktoré budú sprevádzať naše svedectvo o Ňom. Bez prekážok a ťažkostí to nepôjde. Kresťanské svedectvo nie je prechádzka ružovou záhradou. Nie je to však márne lopotenie sa kol-dokola. Kristus nás uisťuje, že ten, kto vytrvá do konca, bude spasený (1.Korintským 15,58).