Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. augusta 2003

Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež. Nebojme sa. Človek stojaci pred ťažkosťami a prekážkami často prepadá strachu. Akokoľvek sa snaží na to budúce pripraviť, strach ho zviera, podlamujú sa mu nohy, opúšťajú ho sily. Bojí sa, že to nezvládne, že to bude nad jeho schopnosti. Obáva sa neúspechu, prehry či škodoradostných úsmevov. Aj v kresťanskom živote nás očakávajú prekážky. Naše svedectvo veľakrát narazí na bariéru ľahostajnosti, alebo odpor výsmechu. Budeme sa potýkať so svojimi vlastnými pochybnosťami, či sme dobrými svedkami a či nebodaj neprekrúcame Božie pravdy. Strach z vlastného zlyhania číha aj na nás. Kristus nám však hovorí: “Nebojte sa!” Nebojme sa, lebo v tomto zápase nie sme osamotení. On je s nami a nikdy nenaloží na nás viac, ako unesieme. Veď nás dokonale pozná, dokonca pozná každý náš vlas. A okrem Jeho pomoci máme podporu aj našich bratov a sestier, ktorí majú toho istého Pána a Spasiteľa. Preto, nebojme sa!