Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. augusta 2003

Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia. Pokoj s Kristom. Keď človek cestuje, po čase zaručene príde na križovatku. Ocitne sa na mieste, kde sa jedna cesta rozbieha do viacerých smerov. Či to očakáva alebo nie, musí sa rozhodnúť. Aj s konkrétnym životom kresťana je to podobne, ako s cestovaním. Tiež sa dostávame do situácií, keď sa musíme rozhodnúť. Buď budeme nasledovať Ježiša Krista, alebo sa vyberieme inou cestou. Veľakrát vykročíme na tie iné cesty v presvedčení, že tam nájdeme pokoj. Podvolíme sa tlaku verejnej mienky, spoločenským zvykom, či dobrým radám rodičov a príbuzných. Naše kroky po týchto iných cestách vedie túžba po pokoji s príbuznými, snaha nevytŕčať z davu, neukazovať na seba. Tento pokoj je však veľmi nestály a stojí nás nesmierne veľa. Kvôli tomuto pokoju veľakrát obetujeme ten najdôležitejší pokoj, pokoj s Kristom, pokoj nášho srdca. Len ten, kto má pokoj s Kristom, môže byť šíriteľom pravého pokoja. Toho pokoja, ktorý nenaruší ani nepokojný svet.