Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. augusta 2003

Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú. Kto hľadá, ten nájde. Hľadanie a pýtanie sa na Pána Ježiša dnes rozhodne nie je životným trendom. Ale aj tu platia slová: “... kto hľadá, ten nájde...”. Ak by sme ich parafrázovali, mohli by sme povedať: “Kto čo hľadá, to aj nájde!” Ján Krstiteľ sa pýtal a hľadal. Chcel nájsť odpoveď a vysvetlenie toho, čo sa dialo okolo osoby Ježiša. Dostal nádhernú odpoveď: “... slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium” (v.5,6). To je dôkaz Božej moci. Dôkaz Ježišovho božstva. Otázka Jána Krstiteľa je výzvou i smernicou, ako nájsť a spoznať Ježiša Krista. Je potrebné Ho začať hľadať! A Boh naše hľadanie nenechá bez odpovede. Dá sa nám nájsť a spoznať v celej svojej veľkosti. Z Jeho odpovede pochopíme Jeho silu, moc i lásku voči nám. A k tomu všetkému nám znie Ježišovo: “Kto má uši, nech počuje!” (v.15).