Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. augusta 2003

Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči. Božia múdrosť. Múdrosť tohto sveta je založená na osobnom poznaní a skúsenosti. Túži mať viac a dosiahnuť viac vecí. Božia múdrosť je založená na nekonečnej láske. Z nej stvoril a drží túto zem, každého človeka. Toto tajomstvo ukryl pred múdrymi a rozumnými sveta. Je ale otvorené tým, ktorí ako nevinné a nezištné nemluvňatá prichádzajú k Bohu. Berú na seba jarmo Jeho lásky. Kráčajú svetom a bez oddychu konajú jej skutky. Sú krotkí a pokorní vo svojom srdci po vzore svojho Majstra. A keď ich činy prinášajú ovocie, ich bremeno sa stáva ľahkým a lahodným. “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie”. Pochopili sme už múdrosť tohto pozvania? Nezáleží na tom, aké školy som absolvoval a koľko mám titulov. V hre o večnosť ide o to, či sme už prijali Božie pozvanie a vzali na seba Jeho jarmo – jarmo lásky. Jarmo, ktoré je lahodné a dokonca aj ľahké. Rozhodne lahodnejšie a ľahšie, ako jarmá a bremená tohto sveta. Iba vtedy, keď sa rozhodneme, nájdeme odpočinutie svojej duše.