Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. augusta 2003

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa. Sila milosrdenstva. Vraví sa, že láska dokáže zlomiť aj skalu. Skutočne, jedine ona dokáže prelomiť obranný múr okolo ľudského srdca a nájsť si v ňom svoje miesto. Ježišova výzva “Milosrdenstvo chcem a nie obete...” je hlasom volajúcim do dnešného sveta. Sveta, ktorý je plný tradičnej zbožnosti. Pokiaľ však ku tej tradičnej zbožnosti nepriložíme lásku a milosrdenstvo, na večnosti z nej neostane nič. A nebude moc užitočná ani dnešnému svetu. – – Farizeji založili svoje náboženstvo a vieru na príkazoch a zákazoch, ktoré napokon ani oni sami nevedeli dodržať. Bolo to náboženstvo plné zápalných obetí, ale aj pokrytectva a pretvárky. Preto im Ježiš vraví výčitku: “Milosrdenstvo chcem a nie obete...” Nie je niekedy naša zbožnosť podobná tej farizejskej? Sme spokojní so svojimi takzvanými obeťami? Počúvnime Ježišovu výzvu. Nech je obsahom našej zbožnosti to Ježišovo: sýtiť hladných, obliekať nahých, navštíviť nemocných a podať pomocnú ruku človeku, ktorý ju potrebuje.