Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. augusta 2003

Kto býva v skrýši Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a môj hrad je môj Boh, v ktorého dúfam. Nemôžeme slúžiť Bohu aj mamone. Keď Ježiš robil na našej zemi zázraky, obvinili Ho predstavitelia židovského národa zo spojenia s démonmi. Boží Syn ale jasne a rozhodne vyvrátil toto tvrdenie: “Ak satan vyháňa satana, je rozdvojený; ako teda obstojí jeho kráľovstvo” (v.26). My, ľudia, by sme ale veľakrát chceli slúžiť obidvom. Byť zadobre s Bohom a súčasne si užívať tohto sveta a všetkého, čo nám v ňom satan ponúka. Ježiš nás varuje, keď hovorí: “Každé kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto, alebo dom rozdvojený neobstojí” (v.25). To platí aj o človeku. Ak bude slúžiť obidvom, Bohu aj satanovi, príde deň, keď padne. A jeho pád bude veľký. Ako výkričník tu znie výstraha: “Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Duchu sa neodpustí” (v.31). Ak sme teda spoznali moc Božej lásky, ak vieme o Jeho milosti, potom sa ihneď pusťme tohto sveta. Opusťme satanovu mamonu a slúžme celým svojím životom iba Bohu.