Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 31. augusta 2003

Všetky národy zeme preľaknú a zachvejú sa pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím. Farizej a publikán. Cítiš sa zbožný? Iný, lepší ako druhí ľudia? Chodíš do kostola? Dávaš milodary na zbor? Pomáhaš pri upratovaní modlitebne? Ak áno, započúvaj sa do Ježišových slov: “Publikán ... bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu!” A publikán odišiel ospravedlnený Božou milosťou. Nie, nehovorím ti teraz, aby si zložil svoje ruky do lona a raz denne sa začal biť do pŕs, aby si našiel milosť u Boha. Len chcem, aby si sa zamyslel nad svojím životom. Ak si zbožný, usiluj sa byť ešte zbožnejší. Ak chodíš do kostola, choď tam ešte radšej. Ak dávaš milodary, neprestávaj. Ak si ochotný pomôcť, vyhľadávaj ešte viacej príležitostí, keď tak môžeš urobiť. Ale neospravedlňuj tým všetkým svoje chyby a nedostatky. Tie ti môže odpustiť a ospravedlniť jedine Boh. A tak, keď dnes k Nemu prídeš na modlitbe, netvár sa všemohúco, nevychvaľuj sa v pýche svojimi zásluhami. Naopak, v pokore priznaj si svoje omyly, aby si mohol prijať Jeho ďalšie požehnanie.