Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. septembra 2003

Čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali, nezatajíme ich deťom. Ježiš je Božím znamením. Ľudia túžia po senzáciách a zázrakoch. Naša spoločnosť je plná týchto vecí. Prorokyne, kulty, mágia, veštba, horoskopy – len sa to tak medzi nami hemží šikovnými podnikavcami, ktorí zneužívajú ľudskú túžbu po “duchovnom” a “nadprirodzenom”. V tejto situácii nás zamrazia Ježišove slová: “len cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie”. Aké sme my pokolenie? Aké znamenia vlastne hľadáme? Má to byť akýsi obchod, v ktorom nás Boh má za úlohu ohúriť a my potom v Neho uveríme? Boh má pre nás znamenie – jednoznačné, dokonalé znamenie. Je ním Ježiš – Jeho narodenie, život obetavej lásky, smrť na kríži a slávne vzkriesenie. Je tu väčší ako Jonáš, väčší ako Šalamún. Jeho veľkosť je však skrytá v Jeho ponížení a utrpení. Jeho sláva je zahalená v hanbe kríža. Ježiš je znamením Božieho súdu a Božieho milosrdenstva nad nami, hriešnym pokolením, rebelantskými, ambicióznymi, senzácie, chtivými ľuďmi. Nepotrebujeme hľadať iné znamenie. Nemusíme čakať na ďalší zázrak. Nepotrebujeme múdre slová veštkyne, ani rady horoskopov! Boh k nám prehovoril v Ježišovi Kristovi – On je naším znamením, našou múdrosťou, naším spasením. – – Už sme Mu porozumeli?