Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. septembra 2003

V utíšení a dôvere bude vaša sila. Je dôležité “nezaspať na vavrínoch”. My ľudia sa dokážeme pre všeličo nadchnúť. Mnohokrát sú to dobré, užitočné veci. Vieme sa nadchnúť aj pre Pána Boha. Prosíme Ho o oslobodenie z nášho sebectva, o víťazstvo nad starým Adamom v nás, o odpustenie hriechov, o možnosť začať žiť nový život. Keď sme slabí, bezmocní a zúfalí, túžime sa zbaviť “nečistého ducha”, vyhnať ho z nášho života. Boh je mocný – On aj chce, aj môže očistiť naše životy. Vďaka Ti, Bože, za to. Dôležité v kresťanskom živote však je “nezaspať na vavrínoch”. Keď raz dostaneme odpustenie, keď nás raz Boh zbaví našej ťaživej minulosti, našich vín, je dôležité začať napĺňať svoj život niečím novým. Apoštol Pavel v liste Galatským hovorí: “Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.” Kresťanstvo je život s Bohom. Je to najužšie, najintímnejšie spoločenstvo so živým Ježišom Kristom. Boh aj tebe dnes ponúka: Chcem byť súčasťou tvojho života, tvojich zápasov, tvojich prehier. Chcem naplniť tvoj život novým obsahom. Si môj a žiaden zlý duch, ani človek, ani nik iný na teba nemá právo! Nespoliehaj sa sám na seba, ale radšej otvor svoje srdce pre môjho Ducha, “aby tvoje posledné dni neboli horšie ako prvé.”