Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. septembra 2003

Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho, chudobným dopomôže k právu. “Dobrý zámer” ešte nemusí byť Boží zámer. “Ale veď ja som to myslel dobre!”; “Chcela som pre ňu len to najlepšie...”. Tieto slová často počujeme z úst našich najbližších, rodičov, priateľov, detí. Ale aj my sami mnohokrát zdôvodňujeme svoje konanie svojím dobrým zámerom – ide nám predsa o dobro našich blízkych! V podobnej situácii je teraz aj Ježišova matka a jeho bratia. V 14. verši tej istej kapitoly čítame: “Farizeji však vyšli a radili sa o Ňom, ako Ho zahubiť.” Ježiš je v očiach svojej rodiny prinajmenšom trochu neopatrný. Uzdravuje v sobotu a otvorene kritizuje vtedajších teológov a “pánov farárov” – teda farizejov a rabínov. Z ľudskej stránky veľmi dobre chápeme “dobrý zámer” Ježišovej matky. Ježiša treba zastaviť, napomenúť, treba ho ochrániť pred jeho “nerozvážnosťou”. Pán Ježiš tento “dobrý zámer” odmieta a napomína aj nás, aby sme svoje životy videli v širšej perspektíve. Naše bezpečie a zdravie sa pre nás, moderných ľudí ľahko stáva absolútnou hodnotou, modlou. Ale Ježiš nás upozorňuje na to, že nad otázkou zdravia a bezpečia existuje ešte jedna dôležitejšia otázka: “Patríš do Božej rodiny? Je Boh aj tvojím nebeským Otcom?” Odpoveď na túto otázku je prvoradou úlohou nášho života. Ježišove slová znejú dnes aj tebe: “Každý, kto činí vôľu môjho Otca, mi je bratom aj sestrou, aj matkou.” Pre toho, kto patrí do Božej rodiny, platí, že ho nič a nik nebude “môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi”.