Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. septembra 2003

Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil! Božie Slovo hľadá úrodnú pôdu našich sŕdc. Príprava úrodnej pôdy je dlhý a zložitý proces. Žiada si veľa námahy a trpezlivosti, a aj múdrosti. Tak je to aj s tými, ktorí počúvajú Božie Slovo. Pri niektorých z nich Boh už dlho, trpezlivo pracoval na pôde ich sŕdc. Použil si pri tom mnohé životné okolnosti, bolestné zážitky, ako aj chvíle radosti. Človek pri tomto Božom pôsobení musí len s pokorou vyznať: “Tvoje cesty, Hospodine, nie sú naše cesty; Tvoje myšlienky nie sú naše myšlienky.” Často nerozumieme Božím plánom. Nechápeme, prečo je niekto ochotný prijať evanjelium a niekto voči nemu ostáva hluchý. Prečo sa niekto rýchlo zapáli za Božiu vec a potom rýchlo vyhasína a vytráca sa zo spoločenstva. Nie každé srdce je rovnako pripravené. Človek prechádza mnohými pokušeniami, vplývajú na neho mnohé nepriateľské okolnosti: ak nepočúvame Božie volanie s plnou intenzitou našej pozornosti, takéto slovo padne len na okraj; ak počúvame pozorne, ale rozmýšľame len povrchne, nedôsledne, Božie slovo sa nedostane do nášho vnútra, nezapustí koreň – ostane len na povrchu našich životov; ak počúvame Božie slovo pozorne a uvažujeme nad ním, ale naša myseľ je pritom viac orientovaná na starosti a pokušenia tohto sveta, Boží hlas ostane umlčaný.