Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. septembra 2003

Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky! Kto nechce, ten nepočuje. Ľudia prichádzajú za Ježišom s rôznymi motívmi. Jedni v ňom vidia mocného duchovného guru, druhí mystického učiteľa tajných náuk, iní zas pozoruhodného divotvorcu. O takýchto ľuďoch spravidla platí, že nechcú počuť pravdu o sebe a o Bohu. Nechcú vidieť beznádejnosť svojej situácie, zúfalstvo svojej vzbury, deštruktívnosť svojho sebectva. Nechcú počuť o Božom radikálnom riešení. Chcú sa namiesto toho zabaviť, chcú byť ohúrení, chcú počuť slová, ktoré potvrdia ich životný štýl a ich životné postoje. Možno trochu rozcítiť. Ich uši sú zapchaté, oči zastreté, srdcia otupené a lenivé. Uvažuj aj ty dnes nad svojimi motívmi. Boh chce v tvojom vnútri vzbudiť ochotné a dôverujúce srdce. Chce, aby si chápal Jeho pravdu o tebe. Chce, aby si rozumel tomu, čo Ho to stálo, aby si Mu znovu mohol patriť. Chce, aby si dôveroval Jeho záchrane a nespoliehal sa na svoju spravodlivosť. Nedaj sa zviesť pokušením “využiť” Ježiša pre svoje ciele. Nech aj pre teba dnes znie hlas Božieho Syna: “Blahoslavené sú tvoje oči, že vidia a tvoje uši, že počujú!”