Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. septembra 2003

Hospodine, vypočuj moju modlitbu! Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc! Nemlč, keď slzy prelievam! Boh má pre teba čas. Svet je taký veľký a komplikovaný. Je toho toľko, čo Boh musí robiť, zachraňovať, napravovať... určite nemá čas na mňa, bezvýznamného človeka. Mnoho ľudí bojuje s takýmito pocitmi. “Nie som dosť dôležitý, kto by už so mnou strácal čas...” Nejako podobne sa mohol cítiť aj hluchonemý, ktorého Pán Ježiš stretol neďaleko Galilejského jazera. Boží Syn, na ktorého pleciach spočívala celá ťarcha záchrany ľudstva, mal čas venovať sa tomuto človeku. Nebolo to kvôli jeho “veľkej viere”, veď ho za Ježišom priviedli druhí ľudia. Tento človek nebol ničím zvláštny, nijak mimoriadne významný – tak ako ja a pravdepodobne aj ty! Ježišovu pozornosť a pomoc si nijako nezaslúžil. Ale Kristus má pre neho čas. Berie ho preč z davu ľudí, niekam, kde môžu byť chvíľu sami. Dotýka sa ho, uzdravuje ho. Boh má čas aj pre teba! Jemu sa oplatí venovať sa ti. Nikdy neuver diablovmu klamstvu, že si príliš bezvýznamný na to, aby si ťa Boh všimol! Kdekoľvek si, čokoľvek ťa ťaží, akokoľvek neužitočný a zbytočný sa cítiš, Boh má pre teba čas – má čas ťa zobrať za ruku, odviesť preč, kde s Ním budeš môcť byť sám; má čas sa s tebou rozprávať, uzdraviť ťa, zahojiť tvoje rany. Má čas ti venovať celú svoju pozornosť, všetky svoje slzy, všetku krv, ktorá aj za teba tiekla na kríži. Veď preto prišiel Syn Boží na svet, aby “hľadal a spasil, čo bolo zahynulo”.