Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. septembra 2003

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život. Pšenica proti kúkoľu. Raz som chcela pomôcť svojim známym v záhradke. S dokonalou precíznosťou som vyplela všetku burinu, aby nezavadzala. Vysvitlo však, že to predsa len burina nebola. Lamentácie nad tým, akú krásu som to ”vykántrila”, mi ešte dnes znejú v ušiach. Po rokoch sa nad tým usmejem, v záhradke sa takéto chyby dajú napraviť. Horšie škody napáchame, keď sa takto správame k ľuďom. Netrpezlivé samospravodlivé pokusy vytvoriť ideálne spoločenstvo, cirkev bez kúkoľa, končili a končia vždy hrozne. Našou úlohou nie je byť sudcom. To prenechajme tomu Sudcovi, ktorý škody a nespravodlivosť nenarobí. Starajme sa v prvom rade o seba, či sme dobrou pšenicou alebo kúkoľom. Dávajme si pozor na kúkoľ samospravodlivosti a pýchy, aby nezapustil korene v našom srdci! Zaiste to prináša rôzne napätie žiť uprostred ľudí, ktorí sú mimo, sú dôvodom k pohoršeniu, robia nám ťažkosti, dokonca nás ohrozujú. Dobrú pšenicu to aj tak neohrozilo. S Božou pomocou to neohrozí ani nás. To hovorí Ježišovo podobenstvo. Posilňuje nás, aby sme mali zdravé sebavedomie, boli trpezliví a tolerantní. Veď napokon Pán Boh má všetko pod kontrolou.