Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. septembra 2003

V pote tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Kráľovstvo Božie v nás. Patrí už k povahe nás ľudí, že snívame o lepšom svete. Tých rôznych vízií a pokusov zrealizovať ho, bolo v dejinách veľa. My kresťania sa nemusíme utiekať iba k ľudským snom a konštrukciám. Keď Ježiš preukazoval lásku skrúšeným ľuďom, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, dával nádej beznádejným, vtedy nám ukázal, čo je Božie kráľovstvo, ten Bohom pripravený ”lepší svet” pre nás ľudí. Na kríži urobil všetko, aby sa mohlo stať aj našou realitou, kde bude naplnená naša túžba po lepšom svete bez hriechu. Aj keď ho teraz ešte v celej svojej kráse nevidíme, ono bude tým miestom, kde si ako nebeskí vtáci na ratolestiach horčičného stromu budeme môcť raz odpočinúť. Kráľovstvo Božie premení tvár tejto zeme i spoločenstva ľudí. Pre nás teraz je dôležité, aby Božie kráľovstvo so svojimi hodnotami lásky, spravodlivosti, milosti ako kvas premieňalo nás samých – naše srdce, naše myslenie, naše konanie. Náš život sa tak môže stať miestom, kde Božie kráľovstvo o trochu ”povyrastie” a bude viditeľné aj v tomto svete.