Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. septembra 2003

Hospodine vojov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba. Už si našiel? Čo spája roľníka, ktorý náhodne spozná cenu pokladu a kupca, ktorý od počiatku vedome hľadá vzácne perly? Predovšetkým ich ohromné nasadenia a obetavosť. Aby získali to, o čom sú presvedčení, že je to najhodnotnejšie, vynaložia maximálne úsilie a prinesú obeť. Nič, ani majetok ich nezastaví, všetko vsadia na jednu kartu. Je to len vec rizika? Iste nie, je to vec pevného až neoblomného presvedčenia, za ktorým stoja činy. Veď iba tomu, čo naozaj verím, dokážem sa aj obetovať. Toto nie sú podobenstvá o pohodlnosti, nerozhodnosti a vyčkávaní. Keby Žid Saul nespoznal v Ježišovi ten najvzácnejší poklad a tú najvzácnejšiu perlu pre svoj život, nezavrhol by veci a záležitosti, ktoré si prv vysoko cenil. Keď spoznal Ježiša, to všetko, svoj pôvod, svoju múdrosť, svoju kariéru, to, na čom si zakladal, nazval ich smetím! (Filipským 3,8). A stal sa apoštolom Ježiša Krista - Pavlom. Ježiš je hodný akejkoľvek obete, veď On pre nás podstúpil tú najväčšiu - na kríži.