Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. septembra 2003

Lebo uvidia, čo im nebolo zvestované. Staré pravdy – nové pohľady. Je dobré, že na svete je stále viac a viac nových vecí, prístrojov, mašiniek... Každú vec, ktorá mi spríjemní alebo uľahčí život, celkom rada prijmem. Aj keď to nie je vždy také ľahké, naštudovať si všetky tie návody na obsluhu. Niekedy si nad tým treba dosť dlho posedieť, kým “nové” prestane byť strašiakom a začne byť dobrým sluhom. Ježiš bol novátorom. Dokonca tým niekedy priam šokoval, keď nechodil len v starých vychodených koľajách tradície a bežnej morálky. Stretával sa s opovrhovanými ľuďmi, bol veľmi kritický k náboženskej povrchnej praxi a spoločenskej morálke, nanovo vysvetľoval prekrútené Božie prikázania... to všetko mnohých poburovalo. Azda aj preto, že mali strach, lebo nepoznali, alebo neboli ochotní poznávať, čo Ježiš vynáša z komory svojho srdca. Ježiš však nebol len novátor zrovnávajúci všetko staré so zemou. Išlo mu vlastne o to, aby staré Božie pravdy a hodnoty mohli znovu byť pre ľudí prínosom. Keby sme aspoň toto dokázali pochopiť pri svojom Majstrovi Ježišovi. Azda by nebolo toľko žabomyších vojen medzi veriacimi ľuďmi, čo je lepšie a jediné správne: byť starý – ortodoxný, konzervatívny alebo revolučný, liberálny, moderný. Pán Boh si pre šírenie svojho kráľovstva používa oboje, a to v takom pomere, aby to nebojovalo proti sebe, ale budovalo a slúžilo ľudským dušiam k ich spáse. Preto nebráňme sa vopred novému a nezahadzujme ľahkovážne staré!