Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. septembra 2003

Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. Svedectvo aj v ohrození. Herodes tetrarcha, syn despotu Herodesa Veľkého, má zlé svedomie. Pre svoju samoľúbosť urobí rozhodnutie, ktoré je síce jeho vnútorným želaním, ale obáva sa vykonať ho. Pod tlakom sľubu a vlastnej márnomyseľnosti napokon dá popraviť Jána Krstiteľa. Kto má vysoké postavenie, má nielen veľkú moc, ale aj veľkú zodpovednosť. Na to upozornil Ján Krstiteľ tetrarchu Herodesa. Nemôže si dovoliť všetko, čo sa mu zapáči. Aj keby ignoroval zodpovednosť pred vlastným národom, je podriadený ešte inej autorite. Nad autoritou a mocou hocktorého vysokopostaveného a mocného totiž stojí ešte moc Najvyšieho a Najmocnejšieho! Aké je to hlúpe, keď namiesto úprimného priznania omylu a hriechu, vlastná pýcha doženie človeka do záhuby. Tak to bolo aj v Herodesovom prípade. Nespravodlivým spôsobom sa síce zbavil Jána Krstiteľa a neskôr aj Ježiša, tých nepríjemných obviňujúcich svedkov jeho neprávosti, pred vinou, pred vlastným svedomím a Božou spravodlivosťou sa neschová. Život Herodesa tetrarchu je pre nás, nech už máme akokoľvek veľkú moc a zodpovednosť, veľkým varovaním.