Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. septembra 2003

Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Záležitosť s blížnym. Aj keď súhlasíme s tým, čo milosrdný Samaritán robí a s dojatím ho obdivujeme, predsa len, ak príde chvíľa, keď potrebuje niekto náš skutok lásky, všelijako sa krútime a snažíme sa vycúvať. Poznáte to? Nie je to nič nové, je to staré hriešne ego v nás. Zákonník, aj keď vie spamäti odrapotať, čo má robiť, aby obdržal večný život: milovať Boha a blížneho, predsa len hneď hľadá kľučku, ako obísť tú ”nepríjemnú záležitosť” s blížnym. Dokonca hľadá výhovorku, aby si to sám pred sebou ospravedlnil. V tom sme si so zákonníkom podobní. Chceme si ospravedlniť svoju neochotu, pohodlnosť, pohŕdanie, dokonca nenávisť... Xenofóbia – strach z cudzincov a prisťahovalcov, prevažne chudákov hľadajúcich pomoc, to je už celospoločenský problém nejednej krajiny. Milosrdenstvo prestáva byť silnou stránkou našej kresťanskej Európy. Zaiste, byť milosrdným Samaritánom vo všednom dni nie je ľahké. Na túto úlohu však nie sme sami. Pán Boh, ktorý sa ujal nás samých, nám dá múdrosť aj silu pre takúto lásku k blížnemu, ak ho o to budeme prosiť, a nielen zbierať ospravedlnenky pre svoje zlé svedomie.