Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. septembra 2003

Bože, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi. Tento ľud ctí ma perami. Kríž. Na kríži visí Pán Ježiš. V bolesti. Za nás. Lebo máme hriešne srdcia. Biblia hovorí, že srdce človeka je zradné, nestále, tvrdé, spôsobuje bolesť, zraňuje... A práve preto umrel Pán Ježiš. Aby mohol zmeniť naše srdcia. Aby ich mohol naplniť láskou. Aby sme sa mali radi a boli sme milovaní. – – Pán Ježiš túži vziať naše srdcia do svojich rúk. Sú doráňané, zúfalé, plné nepokoja, padajú pod ťarchou života... Musí to tak byť?! Nie, nemusí! Pán Ježiš volá, kričí: “Dajte mi svoje srdcia! Naplním ich radosťou! Pokojom, aký svet nepozná! Dajte mi vaše srdcia! Chcem vás uzdraviť!” – – A my ako odpovedáme na túto zúfalú Božiu výzvu? Vezmeme raz za týždeň spevník a ideme do kostola? V  kostole spievame, modlíme sa a pritom myslíme na starosti, ktoré na nás čakajú za múrmi kostola? Naozaj si myslíme, že toto Bohu stačí?! Ale On kričí: “Ja nechcem vaše náboženstvo! Ja nechcem vaše bezduché omieľanie, ja chcem vaše srdce!” – – Preto Pán Ježiš s bôľom hovorí: “Tento ľud ctí ma perami, ale ich srdce je ďaleko odo Mňa!” Dajme Mu dnes svoje srdce, aby ho obnovil a uzdravil.