Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. septembra 2003

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš? Ako blízko je Ježiš? Niekedy sa nám stane, že máme ťažkosti. Také, s ktorými si nevieme poradiť. V ktorých nám nevie poradiť a pomôcť nikto z ľudí. Hovoríme tomu “krízové situácie”. Ľudia obyčajne v takých situáciách volajú k Bohu. Utekajú za Ježišom. Kričia na Neho. Ako žena Kanaánka. Napodiv, Ježiš má pre ňu čas. Nehovorí jej: Kde si bola doteraz? Alebo: Teraz som ti dobrý? Nič takého. Vedie s ňou rozhovor na jej úrovni, v jej rovine. Skláňa sa k nej, do jej problémov, do jej trápenia. Ibaže... Ježišove odpovede sú odmietané. Aj to sa nám niekedy stane, že Boh mlčí, alebo odpovedá odmietavo. Akoby od veci. Ale nie je to od veci. Je to o našej viere. Pokiaľ až siaha naša viera?! Je pre nás Ježiš naozaj jediný? Je On naozaj pre nás Ten, ktorému dôverujeme? Aj s nami vedie náš Pán rozhovory. Vytrváme až do konca? Aby sme počuli Jeho posledné slovo: “Staň sa ti, ako chceš!” Vytrvajme v rozhovore s Ním aj dnes. Prednášajme Mu svoje dôvody. On určite počúva. Je veľmi blízko každému, kto Ho hľadá celým srdcom.