Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. septembra 2003

Ty sa však nevzďaľuj, Hospodine, Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc! Zástupy sa divili. V evanjeliách je mnoho svedectiev o účinkovaní Pána Ježiša Krista na zemi. Pán Ježiš uzdravoval, zachraňoval, nasýtil hladných, daroval pokoj trpiacim, a to všetko konal na slávu Božiu. Účinok Jeho pôsobenia bol obrovský. Zástupy ľudí chodili za Ním. Tisíce ľudí túžilo vidieť tie veľké zázraky, keď nemí prehovorili, slepí uvideli, chromí vstávali... Tisíce ľudí túžilo vidieť. Ale zatúžili v srdci aj nasledovať Pána Ježiša Krista? – – A takto akosi je to i dnes. Ľudské srdce túži sa diviť, oči chcú vidieť, čudovať sa. Ale viera a dôvera v Božiu pomoc v každodennom živote je vzácnosťou. Kde niet zázraku, na ktorom by sa mohli sýtiť uši, oči, tam niet záujmu. – – Pán nás však volá k viere v duchu a pravde, k viere všedných chvíľ, bežných i výnimočných, radostných i smutných, ťažkých i bez ťažkostí. On túži mať s nami spoločenstvo vždy a všade. On chce byť náš Dôverník, Priateľ a v konečnom dôsledku Boh, s ktorým budeme tráviť večnosť. – – A Božie divy? Veď sú všade okolo nás! Kvietok pri žblnkotavom potôčiku, mier, voňavý chlieb na stole, oči našich detí... Boh prítomný všade a vo všetkom. Nuž, vzdajme Mu česť a prideľme Mu najdôležitejšie miesto v našich životoch.