Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. septembra 2003

Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že ja som Hospodin. Varujte sa kvasu farizejov a sadukajov. Farizeji a sadukaji boli vážení a uznávaní ľudia, mali silný náboženský vplyv, ovládali vynikajúco Starý zákon. Boli to ľudia slušní, vo vážnosti občanov. Vlastne reprezentovali v židovskom národe Božiu vôľu. A predsa Ján Krstiteľ ich nazýva “plemenom vreteničím”. A Pán Ježiš na viacerých miestach evanjelií vystríha pred nimi. Prečo? Lebo ich náboženstvo bolo len “navonok” (Matúš 23,28). Aby ich ľudia videli (Matúš 23,5). Bolo to len divadlo. Dnes k týmto ľuďom, ktorí predstierajú nábožnosť, sa v hojnej miere pridružuje ďalšie veľké nebezpečenstvo - falošné učenia východných náboženstiev, siekt... – – Môže sa vôbec vedieť Božie dieťa ubrániť proti vplyvu týchto nebezpečných učení? Áno, môže. Ak som svoje srdce odovzdal Pánovi Ježišovi, ak čítam denne Slovo Božie a vediem úprimné rozhovory so svojím osobným Spasiteľom, mám dar Ducha Svätého, ktorý mi odkrýva duchovné pravdy a chráni moju myseľ i srdce od falošnosti a klamstva, bludu.