Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. septembra 2003

Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných. A kde sú deviati? Pri čítaní Starej zmluvy sa nám zastavuje dych a nevieme vyjsť z úžasu, aký je Hospodin milujúci, ľútostivý a odpúšťajúci Boh. Aké veľké veci pre izraelský národ urobil! A oni boli neverní, vzpierali sa, opúšťali svojho dobrotivého Boha. A takto je to aj dnes. Boh sa neprestajne nad nami zmilúva. Je pri nás. Pomáha. Bdie, aby sme mali všetko v poriadku pre život. Akú lásku Mu preukazujeme za Jeho opateru? Sme takí istí ako izraelský národ. Šomrať, zvaľovať vinu na Boha vieme. On je vinný za vojny, násilie, naše choroby, smrť blízkeho... Neuvedomujeme si však, že vo chvíľach blaha a hojnosti si na Neho ani nespomenieme, nechýba nám. Že sme Ho vyhnali z každej oblasti nášho života ako nejakú nepotrebnú záťaž. – – Ochotní sme s Bohom hovoriť vtedy, keď sa dostaneme do problémov. Ale akonáhle tie pominú, už Ho nepotrebujeme. Ba neraz za Božiu pomoc ani nepoďakujeme a vyriešenie problému pripíšeme náhode, osudu, šťastiu. Ale či to má tak byť?! Och, nie! Veď táto cesta vedie do pekla. Vráťme sa dnes a poďakujme Pánovi a oslavujme Jeho meno. A ďakujme Mu každý deň.