Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. septembra 2003

Chudobný nezostane navždy zabudnutý, ani nádej utrápených nikdy nezhynie. Za koho ma pokladáte? Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, čo by sa stalo, keby práve v tejto chvíli Ježiš Kristus prechádzal ulicami tohto sveta a pýtal by sa: Za koho ma pokladáte? Odpovede by boli iste rôzne a možno prekvapivé. Vieme, že niektorí ľudia nemajú k Ježišovej osobe žiadny vzťah a táto otázka by ich zaskočila. Iní zasa hovoria, že bol historickou osobou – veľkým učiteľom morálky. Božie slovo nám však jasne svedčí Petrovým vyznaním: Ty si Kristus, Syn Boha živého! Uvedomujeme si zmysel, hlbokú pravdu týchto slov? Možno sa nám stáva, že tieto slová berieme automaticky a nesústreďujeme sa na ich zmysel. V spojení Boží Syn však spoznávame prekvapujúcu, možno až šokujúcu realitu – Boh sa stal človekom! V Synovi prišiel na tento svet a dal sa nám v Ňom spoznať. Veríš tomu?