Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. septembra 2003

Hospodine, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni! Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo! Hriech prvých ľudí vytvoril medzi nami a svätým Bohom veľkú priepasť. V ľudskom vnútri je však ukrytá túžba po Bohu, a tak sa človek snažil k Nemu dostať rôznymi spôsobmi. Iba Ježiš Kristus nám raz a navždy otvoril cestu k nášmu Nebeskému Otcovi. Mnoho ľudí však ešte i dnes hľadá cestu k duchovnému naplneniu a istote. Falošnú istotu nachádzajú v rôznych veciach, ktoré spôsobujú veľakrát bolesť a sklamanie. Nikto však dnes nemusí blúdiť a trápiť sa, pretože my neveríme len v akúsi neurčitú energiu vesmíru, ale my veríme a poznáme úplne určitého Boha, ktorý sa priznal k svojmu Synovi. Tento Boh sa rovnako v cirkvi priznáva aj k nám – k svojim dietkam. I nám dnes náš Nebeský Otec hovorí: Ty si môj milovaný syn. Ty si moja milovaná dcéra.