Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. septembra 2003

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Boh lieči tento svet! Nedávno mi jeden chlapec opisoval údajnú chorobu spolužiaka, ktorý chladnokrvne pripravil o život svoju korytnačku. Po podrobnom opise, ako vraj tento “čin spáchal”, ma až zamrazilo, ale musela som dať chlapcovi za pravdu – jeho spolužiak je chorý. Sklon k násiliu, zloba, hriech – to sú choroby, na ktoré sme si dnes akosi priveľmi zvykli, a preto im venujeme málo našej pozornosti a modlitieb. Nech nám je dnes príkladom práve otec z nášho textu, ktorý prišiel s chorým synom, s vierou v uzdravenie za Ježišom. Prichádzajme aj my na modlitbách za Ježišom a vložme do Jeho rúk nielen naše telesné i duchovné zdravie, ale prinášajme k Nemu i tento svet, ktorý trpí rôznymi chorobami! Veď je to sám Hospodin, ktorý uzdravuje a robí veľké veci!