Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. septembra 2003

Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami. Ježiš zaplatil za nás výkupné. Chrámovú daň, o ktorej sa hovorí v našom texte, musel odovzdať každý Žid. V Palestíne sa odovzdávalo pol mesiaca pred slávnosťou Veľkej noci. Na základe 3.Mojžišova 6,16 si kňazi nárokovali oslobodenie od chrámovej dane. Aj Ježiš si nárokoval ako Boží Syn – toto oslobodenie, ale aby zabránil akémukoľvek pohoršeniu, zaplatil túto daň. A urobil ešte oveľa viac. Všetky Jeho slová o násilnej smrti a Jeho slávnom zmŕtvychvstaní sa vyplnili. Tak zaplatil svojím životom za všetkých ľudí výkupné, aby sme mohli mať večný život a žiť v neustálom spoločenstve s našim Nebeským Otcom.