Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. septembra 2003

Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Buďme ako deti! Každý deň života človeka je iný. Avšak čo platí pre každý deň je to, že ako začneme ráno, tak prebieha celý deň. Keď začneme s Božím slovom, ono poznačí všetko naše konanie. Je to veľmi dôležité, lebo dnešná doba je akosi uponáhľaná a rýchla. Dnes pred nás Pán Ježiš stavia dieťa a dáva nám ho za vzor našej viery, pozri – “Ak sa nenarodíte a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva” (v.3b). Vo svojom živote potrebujeme aj my detskú pokoru a úprimnosť. Ježišova moc sa môže dokazovať pri nás iba vtedy, ak pokorne uznáme svoju bezmocnosť a vložíme celý život do Božej starostlivosti. Dôverujme Mu, že On má náš život pevne v rukách. K tomu nech nám je príkladom detská dôvera, ktorá bezhranične dôveruje svojim rodičom. Zároveň nás Pán Ježiš vystríha pred zvádzaním na hriech – pred pohŕdaním deťmi. “Kto by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu oslí žarnov zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny” (v.6 a). Dnes skôr, ako vykročíme do každodenných povinností, nezabudnime, že dieťa je pre nás vzorom viery vo svojej oddanosti, pokore a úprimnosti. Ak nebudete ako deti...