Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. septembra 2003

Ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím - znie výrok Hospodinov - tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno. Ježiš vyslobodzuje. Dnešný svet sa dá charakterizovať dvoma slovami: uponáhľanosť a ustarostenosť. Ani sa nenazdáme, iba zrazu zistíme, že sa točíme neustále dokola. V spleti vecí, za ktorými sa ženieme. Do takejto situácie hovorí Ježiš slová: “O nič nebuďte ustarostení!” To neznamená, že sa hádam nemáme starať o nič a budeme čakať, že nám všetko padne z neba! Ježiš nás tu vystríha pred chorobnou, zhubnou ustarostenosťou. Pretože musíme rozlíšiť dva pojmy: Starostlivosť a ustarostenosť. Tá prvá je prirodzenou súčasťou ľudského života, kým tá druhá veľmi vážne narúša ľudský život. Nie sme ňou postihnutí aj my? Nebojíme sa, nestrachujeme sa o veci, o ktorých vieme, že ich nemôžeme zmeniť a stávame sa tým ustarostení? Nebojme sa, ale dôverujme! Dôverujme Ježišovi Kristovi, že On dovedie loďku nášho života nie na pusté more, ale bezpečne do prístavu.