Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. septembra 2003

Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno! Zodpovednosť a modlitba. Cirkev ako spoločenstvo veriacich je miesto, kde jeden za druhého má cítiť zodpovednosť. Zaväzuje a povoláva nás k tomu Ten, ktorý cirkev ustanovil. Práve dnes, v modernej dobe tieto slová zaznievajú neraz staromódne, či trápne, ba niekedy až pohoršujúco. Dnes, keď platí zväčša úplný opak. Keď je v “móde” starať a zaujímať sa len o seba, nevšímať si druhého a tobôž už niesť za neho zodpovednosť. Každý nech sa stará a zodpovedá sám za seba. Je síce vo svete, aj v ňom pôsobí, ale nie je zo sveta. Kresťanská láskavá a odpúšťajúca, no zároveň spravodlivá a prísna zodpovednosť blížneho neponižuje ani neodsudzuje, ale napráva na správnu cestu, ponúka odpustenie hriechov v Ježišovi Kristovi a moc Svätého Ducha na prinášanie ovocia v živote. Sme teda zodpovední jeden za druhého, aby sme odstraňovali hriech zo svojho života. Kde toto chýba, tam nie je ani skutočná cirkev. A ako v láske napomínať a niesť zodpovednosť? Pomocou modlitby, iba skrze ňu. Modliť sa v Ježišovom mene, teda tak, ako On sám. Nech sa stane vôľa Otcova. A vtedy stačia dvaja alebo traja, aby sa okolo nás diali zázraky.