Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 01. októbra 2003

Hospodin riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od jeho mladosti.

Register to read more...

Štvrtok, 02. októbra 2003

Obnov nás, Hospodine, Bože vojov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!

Register to read more...

Piatok, 03. októbra 2003

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení!

Register to read more...

Sobota, 04. októbra 2003

Ukáž mi svoju slávu!

Register to read more...

Nedeľa, 05. októbra 2003

Smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami.

Register to read more...

Pondelok, 06. októbra 2003

Spas ľud svoj! Požehnaj svoje dedičstvo! Buď mu pastierom naveky!

Register to read more...

Utorok, 07. októbra 2003

Či nás znova neobživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať?

Register to read more...

Streda, 08. októbra 2003

Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodinove.

Register to read more...

Štvrtok, 09. októbra 2003

Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, Hospodin bude panovať nad vami.

Register to read more...

Piatok, 10. októbra 2003

Stále si predstavujem Hospodina.

Register to read more...

KALENDÁR