Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 01. októbra 2003

Hospodin riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od jeho mladosti.

Čítať ďalej: Streda, 01. októbra 2003

Štvrtok, 02. októbra 2003

Obnov nás, Hospodine, Bože vojov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. októbra 2003

Piatok, 03. októbra 2003

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení!

Čítať ďalej: Piatok, 03. októbra 2003

Sobota, 04. októbra 2003

Ukáž mi svoju slávu!

Čítať ďalej: Sobota, 04. októbra 2003

Nedeľa, 05. októbra 2003

Smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. októbra 2003

Pondelok, 06. októbra 2003

Spas ľud svoj! Požehnaj svoje dedičstvo! Buď mu pastierom naveky!

Čítať ďalej: Pondelok, 06. októbra 2003

Utorok, 07. októbra 2003

Či nás znova neobživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať?

Čítať ďalej: Utorok, 07. októbra 2003

Streda, 08. októbra 2003

Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodinove.

Čítať ďalej: Streda, 08. októbra 2003

Štvrtok, 09. októbra 2003

Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, Hospodin bude panovať nad vami.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. októbra 2003

Piatok, 10. októbra 2003

Stále si predstavujem Hospodina.

Čítať ďalej: Piatok, 10. októbra 2003