Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. októbra 2003

Hospodin riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od jeho mladosti. Cti si svoju ženu! “Človek by nikdy nemal verejne zhodiť svojho suseda,” povedal jeden muž druhému. – – “A čo je ešte dôležitejšie,” povedal jeho spoločník, “muž musí byť veľmi opatrný, aby nerozhneval svoju ženu.” – – “Súhlasím, ale ako môže byť muž natoľko opatrný, aby sa vyhol možnosti rozhnevať si ženu? Či nás neučili, že muž, ktorý sa riadi radou ženy, skončí ako troska?” spýtal sa prvý muž. – – “Ale to vôbec nie je pravda,” odpovedal priateľ. “Naopak, aj keď je muž vysoký a jeho žena nízka, takže sotva počuje jej hlas, musí sa skloniť, aby ju počul, keď niečo hovorí.” – – Ich rozhovor si vypočul rabi Helbo a dodal: “Muž si musí vážiť svoju ženu a ctiť si ju, pretože všetko požehnanie dobrého domova spočíva na nej.” – – Šťastný rodinný život je základom dobrých vzťahov na tomto svete. V rodine, kde vládne harmónia a úcta, budú rodičia a deti nachádzať radosť a šťastie. Tam, kde muž a žena spolu bojujú, tam celkom isto nasleduje trápenie a smútok.