Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. októbra 2003

Obnov nás, Hospodine, Bože vojov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení! Takýchto je Kráľovstvo. Pane Ježiši, Ty, ktorý si bral deti do náručia a žehnal ich, Ty túžiš mať aj mňa vo svojom náručí. Ty túžiš, aby som aj ja tam bol, kde si Ty. Ponúkaš mi svoje požehnanie, spoločenstvo, priateľstvo a vedenie životom. Nežiadaš odo mňa veľa, nechceš primnoho. Stačí Ti moja dôvera, uspokojíš sa s mojou poslušnosťou. Prijmeš moju pokoru a potešíš sa mojej otvorenosti pre Teba a Tvoje slovo. Odpusť mi, ak Ti častokrát nedokážem dať ani tak málo. Odpusť mi neveru, nedôveru, tvrdohlavosť a pýchu, ktoré vo mne každodenne ožívajú a bránia mi odovzdať sa Ti vždy nanovo. Daj mi väčšiu túžbu po Tebe, tak ako dieťa túži po blízkosti svojich rodičov, po ich pohladení, po ich ochrane. Väčšiu túžbu po Tvojom slove a po daroch, ktoré máš dnes aj pre mňa pripravené.