Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. októbra 2003

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení! Odovzdanosť lásky – kde je tvoje srdce? Koľkí sa snažíme dnes žiť príkladným kresťanským životom. Nezabíjame, aj keď naokolo sa vraždí. Necudzoložíme, aj keď dnes už to je celkom normálne. Snažíme sa aj nekradnúť a nepodvádzať, aj keď v myslení moderného človeka vládne pravý opak. S ťažkosťami, ale predsa si ešte vážime aj rodičov a so sebazaprením, no predsa milujeme aj svojho blížneho. A toto “všetko” zachovávame od svojej mladosti. Pane, zdá sa Ti to azda primálo? Čo by si ešte od nás chcel? Chceš, aby sme sa vzdali ešte aj toho, čo je nášmu srdcu najmilšie? Požaduješ od nás absolútnu a totálnu odovzdanosť. Túžiš po celom človeku. Žiadaš naše celé srdce. Pane, nie si až príliš náročný? – – Drahý synu, milá dcéra, nežiadali aj tvoje hriechy priveľa? Utrpenie, poníženie, potupu a nakoniec aj smrť môjho Syna? Nie je to až príliš veľká a náročná cena za život hriešnika? A predsa bola prinesená a zaplatená do poslednej koruny. Boh sa vydal a odovzdal v Ježišovi Kristovi človeku totálne do rúk. Čo nám bráni spraviť to isté vo vzťahu k Bohu?