Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. októbra 2003

Ukáž mi svoju slávu! Čudná Božia matematika. “Čo z toho teda budeme mať?” – typicky ľudsky zaznieva z nášho textu. “Všetko je milosť!” – typická odpoveď z Božej strany. Nie odmena alebo jej vidina má byť hnacím motorom nášho konania, ale radosť z Božej záchrany a istota spasenia nás má motivovať k dobrému “výkonu” pre Krista. Nie na nás závisí Boží úspech a zdar v tomto svete, ale na Božej milosti a dobrote záleží, ako si nás a či si nás vôbec použije. Nie od našej námahy pre budovanie Božieho kráľovstva závisí naše prvenstvo pred Bohom, ale je to Božie milosrdenstvo a láska, ktorá prijíma v poslednej chvíli aj posledného lotra na kríži. Pretože v skutočnosti si večný život nezaslúži nikto. V nebi možno uvidíme mnoho takých, s ktorými sme nerátali. Bude tam lotor z kríža, ktorý uveril tesne pred smrťou i ten, ktorý Bohu slúžil dlhé roky. Krivdí nám hádam Boh? Budeme na Neho azda zazerať preto, že je dobrý? Nereptaj, ani neobviňuj Boha! Radšej sa rozpomeň na to, čo všetko si od Boha dostal ty a buď Mu za to vďačný!