Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. októbra 2003

Smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami. V mysli ešte stále mám slová profesora, ktorý zvykol povedať: ustarostenosť je vylúčená, starosť je nutná. Žiť dnes bez strachu, to si akosi dobre nedokážeme predstaviť. Strach z toho, či aj zajtra budú naše základné existenciálne potreby zabezpečené, je príliš veľký na to, aby sme sa sústredili na niečo iné, ale pri tom podstatné. Sme stvorení na Boží obraz, na obraz nášho Otca. A ten sa o Svoje dielo stará dokonale. O čo viac Mu teda musí záležať na dobre Jeho finálneho “produktu”, na dobre koruny tvorstva, na tebe i mne. A preto nie ustarostenosť, utrápenosť, stres a nepokoj kvôli nášmu živobytiu. Boh je dosť mocný a dobrý na to, aby nám dával nadmieru toho, čo potrebujeme. Strach o zajtrajšok tu v tejto časnosti, to nie je Boží plán pre nás. Starosť o nebo, starosť o svoju spásu vo večnosti, to je prvoradé. Starosť o to, aby som plnil Božiu vôľu, verne nasledoval Krista, podvolil sa pod Boží majestát a pri tom nereptal, to je starosť, ktorá je opodstatnená. Týmto smerom orientujme aj dnes svoju pozornosť.