Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. októbra 2003

Spas ľud svoj! Požehnaj svoje dedičstvo! Buď mu pastierom naveky! Vzkriesený Kristus nás volá k oddanej službe. Každý z nás, ktorý bol Pánom Ježišom nájdený, aspoň v začiatkoch svojej cesty za Kristom zatúžil slúžiť iným ľuďom. Niekedy viac a niekedy menej. Niekedy tak, aby sme boli vpredu a málokedy tak, aby si to ani veľmi ľudia nevšimli. Boh nám vo svojom Synovi poslúžil a nerátal s našou vďakou. Aká je tvoja služba? Máš ešte chuť niečo robiť? Vládzeš ešte? Očakávaš vďaku a pochvalu? Dokážeš ešte s láskou vstávať k svojim deťom? Vieš ešte poslúžiť svojej manželke bez toho, aby si ju podozrieval, že sa “ulieva”? Vieš ešte s láskou navariť svojmu manželovi a prijať jeho pochvalu? Kristova služba nám priniesla večnosť. Tvoja služba môže priniesť výhľad k večnosti pre človeka, ktorý ti nie je ľahostajný. Pán Ježiš Kristus posunul svoju rolu “šéfa” k Otcovi. Ty posuň svoje dary smerom k iným. Dovoľ Pánu Bohu, aby skrze teba konal. Je to dôležité práve teraz, keď ľudia nič viac ako tvoju službu nepotrebujú.