Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. októbra 2003

Či nás znova neobživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? Pane, nech sa nám otvoria oči. Máte dobrý zrak? Neviem či áno, ale tí ktorí ho nemajú, by iste vedeli veľa rozprávať o tom, aké to je, keď človek stratí okuliare. Vtedy sme bezradní. Takýto človek nedokáže šoférovať, nepozná ľudí na ulici. Nevie, kam sa má pobrať, pretože nedovidí na číslo električky a tu sa objaví tá bezradnosť. Ale jednu vec určite vie. Vie, že potrebuje okuliare. Aj dvaja slepí, ktorí žiadali Pána Ježiša Krista o pomoc, vedeli, že potrebujú uzdravenie. A Pán sa zľutoval nad nimi. Ako častokrát nevidíme očami lásky, ale očami hnevu. Ako častokrát nedovidíme ani na človeka, ktorý je od nás vzdialený na pár metrov. Sme príliš zahľadení do seba a nevidíme iných. Láska k neviditeľnému Bohu má byť zároveň láskou k viditeľnému bratovi, sestre. Pán Ježiš Kristus uzdravoval nielen telo, ale predovšetkým vnútro človeka. Liečil to, čo bolo choré a dával do srdca večné a trvalé. Voda, ktorá nás má občerstviť, dotyk, ktorý nás má vyliečiť, prúd Lásky, ktorý môžeme prežívať.