Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. októbra 2003

Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodinove. Prichádza kráľ. Bol to zhon, keď Pán Ježiš Kristus vchádzal do Jeruzalema. Ľudia spravili veľkolepé veci, aby privítali Hosťa, ktorý vchádzal do ich mesta. Rozprestreli svoje krásne rúcha na cestu. Akoby všetci hovorili: Pane Ježišu máme Ťa radi. Dr.M.Luther preložil jeden biblický výrok takto: “Lepšie než ovládať všetku múdrosť sveta, je milovať Pána Ježiša Krista”. Ako kaplán často počujem: Musíte si uvedomiť pán kaplán, že ja som prešla hlbokou kresťanskou výchovou, ale tá moja suseda také niečo nepoznala. Existuje “hlboká kresťanská výchova”, ktorá vedie k Pánovi Ježišovi Kristovi, ale žiaľ, existuje aj taká “hlboká kresťanská výchova”, ktorá k Pánovi Ježišovi Kristovi nevedie. Je len kultúrnou alternatívou sveta. Kresťanská výchova neexistuje bez vrúcnej lásky k Spasiteľovi. Ak by to tak bolo aj u spomínanej ženy, prirodzene by milovala svoju neveriacu susedu. Myslím, že nás veľmi zahanbujú tí ľudia, ktorí sú ochotní prestrieť pred nohy Pána Ježiša Krista svoj plášť. Povieme si: Dokázal by som to, keby išlo o Pána Ježiša Krista. Máme na to oveľa väčší dôvod, pretože my už vieme, že prichádza skutočný vzkriesený Kráľ. Kráľ, ktorého síce nevidíš, ale ktorého lásku môžeš prežívať a cítiť.