Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. októbra 2003

Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, Hospodin bude panovať nad vami. Boh nás volá k posväcovaniu života. Ako prvú vec, ktorú Pán Ježiš Kristus po vstupe do Jeruzalema robí, je, že ide do chrámu a stretáva sa tam s obchodom. Vzhľadom na to, že išlo o predaj ku kultickým obetiam, proti takému posvätnému obchodu by sme nemali čo namietať. Ale obchod nepatrí do chrámu. Darovať v kostole milodar len preto, aby tam zaznelo moje meno, nemá biblické opodstatnenie. Miesto, ktoré malo byť vedené k posväcovaniu vlastných životov, viedlo ľudí k tomu, aby prichádzali do chrámu ako priekupníci. Tým okrádali ľud a zarábali na duchovných potrebách jednotlivcov. Okrádali aj Pána Boha, pretože s Jeho darmi, Slovom, zachádzali ako s predávaným tovarom. V chrámoch ide o zápas ľudských duší. Prvú vec, ktorú spravil Pán Ježiš Kristus bolo, že išiel do chrámu. Kde je tvoje miesto? Kam ideš ty počas svojej dovolenky? Kde je nedeľné miesto tvojej manželky, syna, dcéry, suseda atď.? Ak sa má duchovný zápas odohrávať aj v našich životoch, musíme byť tam, kde sa hlása Božie Slovo. A zápas o človeka sa odohráva aj v chráme. Je to miesto, kde má dochádzať k posväcovaniu tvojho života. A k tomu, aby prišlo k posväteniu života aj ľudí, ktorí žijú okolo nás, potrebujeme svedčiť, volať, modliť sa a spoliehať sa na moc Ducha Svätého.