Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. októbra 2003

Stále si predstavujem Hospodina. Pane pozhovej mojej malej viere. Dánsky filozof, teológ a spisovateľ Sören Kierkegaard, raz o viere povedal: “Bez viery sa potkneme aj o steblo slamy, s vierou prenesieme i hory.” Kierkegaard vlastne zopakoval slová, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus učeníkom pri ich pohľade na uschnutý figovník. Viera je dar, a to dar od najmocnejšieho Vládcu. Ona nás nestavia do úlohy silákov, ale práve naopak. Chápeme svoju slabosť a dostatočne si uvedomujeme, že potrebujeme niekoho, kto je silnejší? Poznáš silnejšieho, múdrejšieho, spoľahlivejšieho, dôveryhodnejšieho, ako je Boh? Je to tvoja rodina alebo tvoje svedomie? Naša malá viera nám bráni vidieť za horizont vecí. Pán Ježiš Kristus nám zasľubuje, že obdržíme všetko, o čokoľvek budeme prosiť v modlitbe s vierou. “Úspech” našej modlitby spočíva v istote, že Boh nás počuje. Tú istotu nedokážeme pomenovať lepšie ako VIERA. Prosme teda o dar, dar od silnejšieho a mocného Boha pre seba, pre svoje deti, pre ľudí, ktorí žijú okolo nás.